Bezpečnostné opatrenia pred prevádzkou doskového výmenníka tepla

2021-07-23

1. Okolo polohy doskového výmenníka tepla zariadenia by malo byť vyhradené určité kontrolné miesto.

2. Zabráňte vniknutiu piesku, oleja, zváracej trosky a iných nečistôt do doskového výmenníka tepla a pred zariadením vyčistite k nemu pripojené potrubia, ktoré zablokujú prietokový kanál alebo poškodia platne. Okrem objemu samotného zariadenia nie je potrebné vyhradiť priestor pre menovité kontroly a zariadenia. Doskový výmenník tepla má malý pôdorys a nízku hmotnosť. Hrúbka dosky použitej na výmenu tepla je 0,6-0,8 mm.

3. Najprv zatvorte solenoidový ventil média na strane vysokého tlaku a potom zatvorte elektromagnetický ventil média na strane nízkeho tlaku, keď sa doskový výmenník tepla postupne vypína. Dnes, s prehnane vysokou účinnosťou, ochranou životného prostredia a úsporou energie, sú výhody doskových výmenníkov tepla v oblasti výmeny tepla čoraz významnejšie. Možno ich použiť v rôznych procesoch na ohrev, chladenie a dezinfekciu potravín a majú aj značné ekonomické výhody. , Z hľadiska nízkoúrovňového spätného získavania tepla.

  • QR