Údržba doskového výmenníka Bežné poruchy doskového výmenníka tepla

2021-07-23

Hlavnými prejavmi sú únik (veľký objem, súvislé kvapky vody) a únik (malý objem, nesúvislé kvapky vody). Hlavné miesta, kde dochádza k netesnostiam, sú tesnenie medzi doskou a doskou, dve tesniace drážky pre presakovanie dosky a vnútorná strana koncovej dosky a prítlačnej dosky.

V systéme sa objaví abnormálny tlak a teplota. Hlavným znakom je, že médium na strane vyššieho tlaku je navlečené do média na strane nižšieho tlaku. Ak je médium korozívne, môže tiež spôsobiť koróziu tesnenia doskového výmenníka tepla. K úniku kvapaliny zvyčajne dochádza v oblasti odklonu alebo v oblasti sekundárneho tesnenia.

Dokonca aj mnohonásobne vyššie ako projektovaná hodnota, vstupné a výstupné tlakové straty média presahujú konštrukčné požiadavky, čo vážne ovplyvňuje požiadavky systému na prietok a teplotu. Ak je pokles tlaku na horúcej strane príliš veľký, vo vykurovacom systéme bude prietok primárnou stranou vážne nedostatočný, čo vedie k tomu, že výstupná teplota sekundárnej strany nemôže spĺňať požiadavky, to znamená, že zdroj tepla je nedostatočný.

Hlavnou črtou je nízka výstupná teplota, ktorá nespĺňa konštrukčné požiadavky.

  • QR