Faktory ovplyvňujúce tesnenia doskových výmenníkov tepla

2021-09-15

Faktory ovplyvňujúce tesneniadoskové výmenníky tepla
Doskové výmenníky teplamôžu hrať svoju úlohu len za dobrých tesniacich podmienok. Preto, aby sa dosiahol lepší tesniaci výkon a zabránilo sa problémom s netesnosťou, vo všeobecnosti sa na to inštalujú tesnenia.
1. Pracovný režim doskového výmenníka tepla je kontinuálny alebo diskontinuálny.
2. Korozívnosť média na odvádzanie tepla a použitého čistiaceho prostriedku.
3. Pracovná teplota.
4. Pracovný tlak.
5. V dôsledku nadmerného tlaku a nerovnomerného tlaku je napätie elastického tesnenia pomerne veľké.
6. Prirodzené starnutie.
7. Zmäknutie elastického tesnenia súvisí s tlakom a teplotou. Keď tesnenie stratí svoju elasticitu, dôjde k odkvapkávaniu. Na vyriešenie javu kvapkania spôsobeného starnutím tesnenia je možné nastaviť tesniaci výkon výmenníka tepla, to znamená znova utiahnuť kombináciu. Skrutky doskového výmenníka tepla upravujú prítlačnú silu elastického tesniaceho tesnenia medzi každým výmenníkom tepla, aby sa vyriešil problém odkvapkávania.
doskové výmenníky tepla
  • QR